Styrelsen

På årsmötet, som hålls varje år, väljs en styrelse som har huvudansvaret för att verksamhetsplanen genomförs och att de nya idéer som kläcks blir tillvaratagna; kort och gott att hålla föreningen igång.

Är det något som ni vill påpeka, göra eller undrar över så kontakta i första hand den som är ansvarig för området.

Nedan finns 2011 års styrelse med respektive ansvarsområde presenterad. Glöm inte att byta till snabel-a om du vill skicka oss ett mail.

Ordförande samt projektledare för Incognicon
David Gustafsson, (david.gustafsson[a]unionen.org)

Kassör
Dennis Rundqvist, (dennis.rundqvist[a]unionen.org)

Ledamot (representant i styrelsen för lokalen)
Christofer Lindholm

Ledamot (representant i styrelsen för Stockbowl)
Björn Druid, (bjorn.druid[a]unionen.org)

Ledamot (representant i styrelsen för Innsmouth’s Finest)
Stefan Kjellin, (stefan.kjellin[a]unionen.org)

Nästa års styrelse väljs av årsmötet. Valet till denna förbereds av valberedningen. Vill du vara med i nästa års styrelse eller vet någon som vill? Kontakta valberedningen:
Fredrik Nilson och Egil Töllner (valberedning[a]unionen.org)

Har du något du vill anmärka på, eller något som verkar konstigt. Kontakta föreningens revisor:
Victoria Gustafsson (revisor[a]unionen.org)