Styrelsen

På årsmötet, som hålls varje år, väljs en styrelse som har huvudansvaret för att verksamhetsplanen genomförs och att de nya idéer som kläcks blir tillvaratagna; kort och gott att hålla föreningen igång.

Nedan finns 2018 års styrelse med respektive ansvarsområde presenterad.

Ordförande
Anders Wilhelmsson

Kassör
Dennis Rundqvist

Ledamot och ansvarig för Incognicon
David Gustafsson