Kallelse till årsmöte 2018

Tisdag 30 oktober 19:00 i spellokalen på Sparbanksv. 14. Fika utlovas )

Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Val av mötets ordförande
4. Val av mötets biträdande ordförande
5. Val av mötets sekreterare
6. Val av två justerare tillika rösträknare
7. Fastställande av röstlängden
8. Fastställande av dagordningen
9. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året
10. Ekonomisk berättelse för det gångna året
11. Revisorernas berättelse för det gångna året
12. Ansvarsfrihet för det gångna årets styrelse
13. Motioner
13.1 Stadgeändringar
Då föreningens medlemsantal och verksamhet minskat så finns förslag om ändringar av punkterna 7.1, 7.2, 9.2, 11.4, 17.1, 17.2, 18.1 och 18.21 för att bättre motsvara föreningens storlek
14. Incognicon, diskussion framtiden
15. Lokal, diskussion framtiden
16. Fastställande av verksamhetsplan
17. Fastställande av medlemsavgiften
18. Fastställande av budget
19. Val av årets styrelse
20. Val av årets revisor/er
21. Val av årets valberedare
22. Övriga frågor
23. Mötets avslutande

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.